Henvisning (for henvisande lege)

Post covid-19

For personar  (18–67 år) som har redusert funksjonsnivå etter Covid-19-infeksjon

Diabetes type 2

For personar med diabetes type 2 som har diabetesrelaterte helseutfordringar

Rygg

 

For personar (18-70 år)  som er plaga med korsryggsmerter

Kols

 

For personar med kronisk lungesjukdom