Styret i Helse i Hardanger

Stener Kvinnsland

Styreleiar

Dr. med.
Professor emeritus i medisin, UiB Seniorrådgjevar, Helse Bergen

Jarle Hjartåker

Styremedlem

Spesialist i allmennmedisin
Fastlege i Helsebanken ANS

Alfred Ingvar Halstensen

Nestleiar

Dr. med.
Professor i medisin, UiB
Overlege, Haukeland Universitetssjukehus

Øystein Theodor Ødegaard-Olsen

Styremedlem

Lege og kiropraktor
Fastlege på Fjellsiden Legesenter

Sidsel Rykken

Styremedlem

Provisorfarmasøyt
Farmasøyt ved Boots apotek Linnea

 

Terje Flotve

Styremedlem

Cand. Merc
Siviløkonom
HR Direktør, Haraldsplass Diakonale Sykehus