Faser

telemedicine concept, old woman with tablet pc during an online consultation with her doctor in her living room.

FØREBUINGSFASEN 

som i stor grad føregår digitalt, skal sikra at du er grundig informert og førebudd på behandlinga. Du tek eit val om å bruka tre-fem heile dagar til å jobba intensivt og heilhjarta med endring.

ENDRINGSFASEN 

3-5 svært intensive og innhaldsrike dager i Øystese i Hardanger. Det blir intens jobbing, både mentalt og fysisk, med behandling og undervisning i grupper, felles trening,  og individuell oppfølging fra ulike fagpersoner. Les meir om opphaldet HER

Top view of apples on grass. August, apple picking, autumn harvest concept. Orchard, crop, basket, healthy food, copy space

VEDLIKEHALDSFASEN

Når dagane i Øystese er over, vil me halda kontakten med deg i eitt år. Me vil vera der for deg når du innarbeider nye vanar.